U Novom Bečeju urađeno blizu 10 km kanalizacione mreže

U okviru projekta „Čista Srbija“ u Novom Bečeju do sada je izgrađeno blizu 10 kilometara kanalizacione mreže. Izgradnja sistema za odvođenje i preradu otpadnih voda rešiće trajno problem kanalizacije  za 17 000 stanovnika ove Opštine.

U Opštini Novi Bečej se za potrebe realizacije projekta „Čsta Srbija“ koriste dva sistema odvodjenja otpadnih voda: vakumski i gravitacioni.

Ukupna ugovorena dužina u Novom Bečeju je 47.580,28.m. Najveći deo ugovorene dužine je predviđen građevinskom dozvolom vakuma II faze. Do sada je izvedeno 32.564,74 metara. Izvođenje i testiranje vakumske kanalizacione mreže teče neometano i po planom predviđenoj dinamici.

Faza vakuma I u Novom Bečeju je skoro završena, ostalo je još manje od jednog kilometra da se dok je do sada uradjeno  3.594,19m. Preostali deo će biti urađen po predviđenoj dinamici radova, te će i ova faza biti ponovo istestirana kao deo jednog povezanog sistema vakumske kanalizacije.

Sistem  vakumske kanalizacije se primenjuje u slučajevima kao što su:  potpuno ravan teren, naročito ako je visok nivo podzemnih voda,− nepovoljan uzdužni profil sa izraženim usponima i padovima,  nestabilno tlo, male gustine naseljenosti i veliki koeficijenti neravnomernosti potrošnje vode, odnosno neravnomerno tečenje u kanalizaciji, potreba zaštite terena od mogućeg zagedjenja kanalskim sadržajem, potreba za visokim stepenom ekološke zaštite

Kada je u pitanju gravitacioni sistem kanalizacije u Novom Bečeju do sada je ukupno urađeno 3.325,25 metara. Nakon odobrenja metodologije od strane putarskog nadzora asfaltiran je i preostali deo . Do ugovorenih 4.055 metara ostalo je nešto manje od jednog kilometra, pa se i ovoj deonici pokrivenoj građevinskom dozvolom bliži završetak.

Ukupna vrednost projekta  koji pored kanalizacione mreže podrazumeva i Postrojenje za preradu otpadnih voda (PPV) ,u ovoj Opštini je 24,5 miliona evra.