Medju ključnim projektima Vranja je projekat „Čista Srbija“

Izgradnjom kanalizacine mreže biće obuhvaćena sledeća naselja, sela i delovi grada Vranje: Gradska zona u Vranju – 4.443,00 m,  Sela Ribnice, donji Neradovac –14.440,00 m, sela: Gornji Neradovac, Stropsko i Dubnica – 14.220,00 m, sela: Donji Pavlovac, Gornji Pavlovac, Katun, Beli Breg i Milivojce  – 14.355,00 m, sela Rataje, Crni Lug, Aleksandrovac, Kupinince i Donje Trebešinje – 25.700,00 m, selo Ristovac –2.660,00 m, sela Donji Vrtogoš i Davidovac – 7.525,00 m, sela Bunuševac i  Soderce – 6.350,00 m, selo Balinovac – 2.410,00 m, sela Ranutovac i Bresnica i Mečkovac – 7.310,00 m, selo Moštanica – 3.430,00 m, selo Ćukovac – 13.930,00 m, sela Zlatokop i Tibužde –4.454,00 m, katastarske opštine Bunuševac –5.042,00 m i  Vranje – 15.399,00 m.

Realizacija projekta „Čista Srbija“ u Vranju je započela 15. novembra 2021. godine.

Na teritoriji Grada Vranja biti izgrađena nova kanalizaciona mreža u dužini od 142 kilometra.

Vrednost investicije je 70 miliona evra i to je jedna od najvećih investicija koja se realizuje u Vranju. Projektom će biti obuhvaćena sva sela moravskog sliva, tako da će sva otpadna voda biti usmerena ka Fabrici za prečišćavanje otpadnih voda.

Početak radova krenuo je  u Kosovskoj ulici i trenutno se izvode  na deonici od 1.416,75 m. Radovi su bili u zastoju zbog postojeće atmosferske kanalizacije koja se nalazila na trasi projektovane fekalne kanalizacije što je zahtevalo izmenu projekta  i do sada je izgradjeno 474,07m.

Važno je napomenuti da je pre projekta “Čista Srbija” najveća investicija bila  izgradnja Brane Prvonek koja je građena od 1987. do 2005. godine, stoga je razumljivo što  gradjani Vranja s nestrpljenjem očekuju započetu realizaciju projekta .

Varvarin – Ekološki projekti za viši ekonomski standard

Izgradnjom postrojenja za preradu otpadnih voda biće obuhvaćeno 8.450 stanovnika. Radi očuvanja prirode i reke Velike Morave biće izgraćeni: PPOV 1 Varvarin ES-3.000, PPOV 2 Varvarin selo ES-1.600, PPOV 3 Obrež ES-3.000 i PPOV 4 Gornji Katun ES-850.  Ukupna dužina kanalizacione mreže koja će biti izgrađena je 44.738,63 metra.  Izgradnjom kanalizacine mreže biće obuhvaćena sledeća naselja, sela i delovi opštine Varvarin: Varvarin – 439,65 m, Rasadnik – 766,7 m, Selo Varvarin – 6.159,03 m, Selo Obrež –28.036,00 m i  Gornji Katun – 9.337,25 m.

Realizacija projekta “Čista Srbija” u Opštini Varvarin  započela je 21. decembra 2021. godine.

U opštini Varvarin u okviru projekta „Čista Srbija“ biće izgrađeno 44.738,63 metara kanalizacione mreže i četiri postrojenja za preradu otpadnih voda.

Projekat predvidja izgradnju u  Prvomajskoj ulici u Varvarinu i naselju Rasadnik, u Selu Varvarin, Gornjem Katunu i Obrežu, kao i  izgradnju tri separatora.

Vrednost ovih projekata iznosi blizu 22  miliona evra što je veoma značajna investicija za ovu pomoravsku opštinu.

Ukupna dužina prve deonice koja se trenutno gradi je 27,041 m.

Početku radova u Varvarinu prisustvovao je I ministar graževinarstva, saobraćaja I infrastructure, Tomislav Momirović koji je potvrdio da je za Varvarin opredeljen 21 milion evra.

“Odvojili smo 21 milion evra za ekološke projekte u opštini Varvarin. Pored mesne zajednice Obrež, još na tri lokacije u opštini Varvarin izgradićemo postrojenje za preradu otpadnih voda i kanalizacionu infrastrukturu. Omogućićemo ljudima da imaju ekološke uslove kao što imaju građani Zapadne Evrope. Mi moramo da podignemo ekonomski standard, mi moramo da podignemo saobraćajne standarde, a ono što je moj prioritet je da podignemo ekološke standarde pre svega kada pričamo o postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda jer bez toga nema budućnosti,” rekao je ministar Momirović.

„Čista Srbija“ uslov za razvoj turizma u Svrljigu

Izgradnjom Postrojenja za preradu otpadnih voda biće obuhvaćeno 7.000 stanovnika. Radi očuvanja prirode i reke Svrljiški Timok biće  izgrađeno PPOV 1 Svrljig ES-7.000. Ukupna dužina kanalizacione mreže koja će se raditi je 6.040,00metara. Izgradnjom kanalizacione mreže biće obuhvaćen centar Svrljiga.

Realizacija projekta „Čista Srbija“ u Opštini Svrljig započeta je 23. novembra 2021.godine.

Projektom je predvidjena izgradnja 6,5 km kanalizacione mreže . Vrednost radova je 4,5 miliona evra, a ugovorom je definisana i izgradnja postrojenja za preradu otpadnih voda.

Radovi su započeti u naselju Ljubovac gde je završena prva deonica: Ljubovička ka Mrgudovoj ulici u dužini od 191 m.

Predsednik opštine Svrljig Miroslav Marković istakao je da je početak projekta “Čista Srbija” u Svljigu pokazatelj politike jednakog razvoja Srbije, u kojoj se ne prave razlike između većih i manjih projekata kao i lokalnih samouprava.

,,Mi smo opština koja želi da radi na razvoju turizma. Ovom fabrikom unapređujemo zaštitu životne sredine na najviši nivo, što je Svrljig decenijama unazad pokušavao da uradi’’ kazao je Marković prilikom početka radova.

„Čista Srbija“ prvo u Mionici

Izgradnjom Postrojenja za preradu otpadnih voda biće obuhvaćeno 4.000 stanovnika u Mionici i 4.000 stanovnika u Banja Vrujci. Radi očuvanja prirode i reke Ribnica biće izgrađeni: PPOV 1 Mionica ES-4.000, PPOV 2 Banja Vrujci ES-4.000. Ukupna dužina kanalizacione mreže koja će se raditi je 12.181,00 metara u Mionici i 7.673 metara u Banja Vrujci. Izgradnjom kanalizacine mreže biće obuhvaćena sledeća naselja, sela i delovi opštine: Mionica – 11.310,00m, Jasenje – 871,00m, Banja Vrujci – 7.673,00m.

Realizacija projekta „Čista Srbija“ u Mionici započela je 11.oktobra 2021. godine.

Opština Mionica prva je opština u Srbiji koja je uradila svu projektnu dokumentaciju i samim tim bila prva u kojoj je počela realizacija projekta. U Mionici će , kako je predvidjeno projektom biti izgradjeno 10,5 km kanalizacione mreže i jedno postrojenje za preradu otpadnih voda.

Istim projektom obuhvaćena je i Banja Vrujci gde je predvidjena izgradnja 8,5 km kanalizacone infrastrukture  i takodje jedno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Očekivanja su da upravo zavaljujući uredjenju komunlane infrastrukture broj turističkih poseta bude veći.

Mreža fekalne kanalizacije u dužini od 19 kilometara, obuhvatiće sva naselja u opštini Mionica koja do sada nisu imala kanalizaciju: Jasenje, Divčibarski put, Brežđanska, Kovačevića put, Tešanovića put, Kneza Grbovića krak, Kevića sokače, deo Aleksandra Obrenovića, Dragojevića strana, Milana Stanišića, Obilaznica, Đurđevića sokak, Novakovići sokak, Pajići sokak, Rankovići sokak, Jevtovića sokak, Antonijevići sokak, Valjevski put.

Predvidjena je I gradnja kanalizacije i kolektora u 4 naselja u Banji Vrujci: Piskavice, Višnje, Krstovo brdo i Ljiški put.

U dosadašnjem toku radova u Mionici je izgradjeno 854 m  kanalizacionih kolektora.

Vrednost investicije u Mionici je 1,2 milijarde dinara.

 

Radovi u vrednosti 48 miliona evra za Lazarevac i Velike Crljene

Izgradnjom postrojenja za preradu otpadnih voda biće obuhvaćeno 40.000 stanovnika u Lazarevcu i 20.000 stanovnika u Velikim Crljenima. Radi očuvanja prirode, reke Lukavice i reke Kolubare biće izgraćeni: PPOV 1 Šopić ES-40.000 i PPOV 2 Veliki Crljeni ES-20.000.  Ukupna dužina kanalizacione mreže koja će biti izgrađena u Lazarevcu je 25.052,88 metara, a u Velikim Crljenima 52.597,59 metara.  Izgradnjom kanalizacine mreže biće obuhvaćena sledeća naselja, sela i delovi opštine Lazarevac: Lazarevac – 5.737,48 m, Šopić – 1.074,28 m, Beli Potok – 18.241,12 m i Veliki Crljeni, primarna i sekundarna mreža  – 52.597,59 m.

Realizacija projekta „Čista Srbija“ u Opštini Lazarevac počela je 20. oktobra 2021.godine

U okviru projekta „Čista Srbija“, u opštini Lazarevac će biti izgrađeno 25.052,88. metara kanalizacione mreže i jedno postrojenje za preradu otpadnih voda, koje će obuhvatiti 40.000 stanovnika.

U Velikim Crljenima gradi se 52.597,59 metara kanalizacione mreže i jedno postrojenje za preradu otpadnih voda koje će obuhvatiti 20.000 stanovnika.

Do sada je u Lazarevcu I Velikim Crljenima izgradjeno 3537,14 m kanalizacione mreže od čega Veliki Crljeni 3373,14m, a Lazarevac 164m.

Aktuelno stanje vezano za kanalizacionu mrežu u Lazarevcu na samom otvaranju radova predsednik Opštine Lazarevac Bojan Stević opisao je rečima:”Za građane opštine Lazarevac i mesne zajednice Veliki Crljeni početak izgradnje komunalne infrastrukture je od izuzetne važnosti, jer do sada je kanalizacija oticala kao otvoreni fekalni kolektor ispred njihovih domaćinstava, u formi septičkih jama.”

Vrednost radova u Opštinama Lazarevac I Veliki Crljeni je 48 miliona evra.