Stević: U Lazarevcu blizu 100km kanalizacione mreže

Predsednik Opštine Lazarevac Bojan Stević, izjavio je da će, u okviru projekta “Čista Srbija”, biti urađeno blizu 100 kilometara kanalizacione mreže i dve fabrike za preradu otpadnih voda u sedam mesnih zajednica.

Realizacija projekta „Čista Srbija“ je jedan od značajnih projekata  za Opštinu Lazarevac , potvrdio je predsednik Stević. „ Ovaj državni projekat uključuje i izradu glavnog fekalnog kolektora koji prolazi kroz samo centralno gradsko jezgro, a gde je sada otvoreni kolektor i fekalije se izlivaju u reku Lukavicu,“ rekao je Stević naglašavajući i ekološki aspekt realizacije projekta.

„U okviru projekta “Čista Srbija” uslediće radovi na izgradnji kanalizacione mreže  i u mesnim zajednicama Petka, Gornji grad i Zagorka Drakulić“, naveo je Bojan Stević.

foto: lazarevac.rs

Kanalizaciona mreža za četiri naselja u Lazarevcu

Radovi na izgradnji fekalne kanalizacije u Opštini Lazarevac na čak četiri lokacije polako se prrivode kraju.

U okviru prorjekta „Čista Srbija“ u Opšttini Lazarevac izgradjene su deonice kanalizacione mreže u  naseljima Momčila Pavlovića i Branka Radičevića, Beli potok i Miletića kraj .

Od ukupne projektovane dužine 16.884,0m fekalne kanalizacije u naselju Momčila Pavlovića i Branka Radičevića, izvedeno je 10.729,0 m.

Uporedo sa pomenutim radovima izgradnja  fekalne kanalizacije radjena je i u Belom Potoku, gde je  izvedeno  1.100,0 m od  ukupne projektovane dužine 1.897,0m.

Od ukupne projektovane dužine 1074,0m, u okviru izgradnje kanalizacione mreže u  naselju Miletića Kraj, izvedeno je 556,0 m .

Trenutno se izvode instalaterski radovi i radovi na pripremi terena na vraćanju u prvobitno stanje.

Vrednost radova u Opštinama Lazarevac I Veliki Crljeni je 48 miliona evra.

 

 

Ministar Momirović obišao radove u Lazarevcu

Ministar Tomislav Momirović obišao je radove na izgradnji kanalizacione mreže u Lazarevcu u okviru projekta „Čista Srbija“. U ovom gradu trenutno se izvode radovi na izgradnji čak 80km kanlizacione mreže.

„U ovim teškim okolnostima kada svi zaustavljaju investicije i gledaju u neizvesnu budućnost, naše opredeljenje je da sve investicije privedemo kraju i ljudima omogućimo kvalitetniji život, veće plate i penzije.  Drago mi je da sam u Lazarevcu, u mesnoj zajednici Šušnjar, koja je treća lokacija u Lazarevcu koju smo otvorili za radove. U Lazarevcu Vlada Republike Srbije gradi ukupno 80 kilometara kanalizacione infrastrukture, a pored toga gradimo i lokalne puteve“, izjavio je Momirović, ministar gradjevine I saobraćaja.

Radovi na izgradnji kanalizacione mreže u okviru projekta „Čista Srbija“ u opštini Lazarevac i na lokaciji Veliki Crljeni odvijaju se planiranom dinamikom u skladu sa vremenskim uslovima i zahtevima na terenu. Do sada je u opštini Lazarevac izgrađeno 8.680,39 metara potpuno nove kanalizacione mreže, dok je na lokaciji Veliki Crljeni izgrađeno 4.518,9 metara kanalizacione mreže.

,,Na teritoriji opštine Lazarevac obuhvaćeno je skoro devet mesnih zajednica koje su anticipirale u projektu „Čista Srbija“. Preko 3.500 hiljade domaćinstava u ovih devet mesnih zajednica dobiće kanalizacionu mrežu, a gradi se i glavni fekalni kolektor u dužini od 5,7 kilometara. Takođe, zahvalnsot ministru za putnu infrastrukturu koja se trenutno gradi u opštini Lazarevac“ rekao je Bojan Stević, predsednik opštine Lazarevac.

U opštini Lazarevac planirana je izgradnja 25.052,88. metara kanalizacione mreže i jedno postrojenje za preradu otpadnih voda koje će obuhvatiti 40.000 stanovnika. Takođe, u okviru projekta „Čista Srbija“, u naselju Veliki Crljeni biće izgrađeno 52.597,59 metara kanalizacione mreže, kao i postrojenje za preradu otpadnih voda koje će obuhvatiti 20.000 stanovnika.

 

Radovi u vrednosti 48 miliona evra za Lazarevac i Velike Crljene

Izgradnjom postrojenja za preradu otpadnih voda biće obuhvaćeno 40.000 stanovnika u Lazarevcu i 20.000 stanovnika u Velikim Crljenima. Radi očuvanja prirode, reke Lukavice i reke Kolubare biće izgraćeni: PPOV 1 Šopić ES-40.000 i PPOV 2 Veliki Crljeni ES-20.000.  Ukupna dužina kanalizacione mreže koja će biti izgrađena u Lazarevcu je 25.052,88 metara, a u Velikim Crljenima 52.597,59 metara.  Izgradnjom kanalizacine mreže biće obuhvaćena sledeća naselja, sela i delovi opštine Lazarevac: Lazarevac – 5.737,48 m, Šopić – 1.074,28 m, Beli Potok – 18.241,12 m i Veliki Crljeni, primarna i sekundarna mreža  – 52.597,59 m.

Realizacija projekta „Čista Srbija“ u Opštini Lazarevac počela je 20. oktobra 2021.godine

U okviru projekta „Čista Srbija“, u opštini Lazarevac će biti izgrađeno 25.052,88. metara kanalizacione mreže i jedno postrojenje za preradu otpadnih voda, koje će obuhvatiti 40.000 stanovnika.

U Velikim Crljenima gradi se 52.597,59 metara kanalizacione mreže i jedno postrojenje za preradu otpadnih voda koje će obuhvatiti 20.000 stanovnika.

Do sada je u Lazarevcu I Velikim Crljenima izgradjeno 3537,14 m kanalizacione mreže od čega Veliki Crljeni 3373,14m, a Lazarevac 164m.

Aktuelno stanje vezano za kanalizacionu mrežu u Lazarevcu na samom otvaranju radova predsednik Opštine Lazarevac Bojan Stević opisao je rečima:”Za građane opštine Lazarevac i mesne zajednice Veliki Crljeni početak izgradnje komunalne infrastrukture je od izuzetne važnosti, jer do sada je kanalizacija oticala kao otvoreni fekalni kolektor ispred njihovih domaćinstava, u formi septičkih jama.”

Vrednost radova u Opštinama Lazarevac I Veliki Crljeni je 48 miliona evra.