Kompanija CRBC primer dobre prakse gradjevinarstva u održivom razvoju

Uloga nauke i inovacija u zelenoj agendi sa posebnim osvrtom na građevinsku industriju bila je tema drugog panela drugog dana konferencije „Look Up 2“. Partner Srbije, kompanija CRBC svojim primerom pokazala mogućnosti napretka kroz ulogu građevinarstva u ostvarenju plana zelene agende.

Unapredjenje  ekoloških aspekata održivog razvoja ključna je tema svih razvijenih zemalja sveta.  U pravcu primene i razvoja inovacija u okviru zelene agende Srbija je napravila odredjene pomake .

Ministarka nauke, inovacija i tehnološkog razvoja dr Jelena Begović učesnicima panela je poručila da vreme nije luksuz koji možemo da priuštimo te i da ne smemo čekati da se nešto dogodi kako bismo reagovali.

Jedan od ključnih ciljeva održivog razvoja upravo počiva na očuvanju biodiverziteta, održavanju ekosistema u njihovom prirodnom stanju. Primer dobre prakse i ozbiljan iskorak u tom pravcu jeste projekat “Čista Srbija” koji se realizuje u Srbiji upravo u cilju očuvanja zdrave životne sredine , ali i istovremenog podizanja standarda života građana.

Aleksandar Vojvodić, China Road and Bridge Corporation (CRBC) kompanija partner države Srbije u realizaciji pomenutog projekta, na panelu je rekao da je to pitanje civilizacijska stvar .

„Sakupljanje i prečišćavanje kanalizacije i puštanje u prirodu ima nemerljiv uticaj na zdravlje ljudi, zaštitu zemlje, vode i vazduha i kao takvo predstavlja jedan od preduslova zaštite životne sredine,“rekao je Vojvodić.

Po podacima koje je izneo Vojvodić, CRBC je izgradila preko 400 kilometara kanalizacije na teritoriji Srbije, što je ujedno i najveći postignuti tempo rada.

„Projektom „Čista Srbija“ je obuhvaćeno 5.200 kilometara kanalizacije na teritoriji Srbije i oko 500 postrojenja za prečišćavanje voda. Treći segment koji se odnosi na centre za upravljanje čvrstim otpadom, kao i prethodna dva predstavljaju preduslove za ciljeve ovih tema i ove konferencije,“ zaključio je Vojvodić.

Kompanija CRBC na ovaj način je svojim primerom pokazala mogućnosti napretka kroz ulogu gradjevinarstva u ostvarenju plana zelene agende. Efikasna praksa gradjevinarstva  kompanije CRBC  je nedvosmisleno potvrdila značajnu ulogu u promociji i implementaciji održivih pristupa.

Republika Srbija je usvojila Deklaraciju Zelene agende u oktobru 2020. na Konferenciji u Sofiji i obavezala se da će sprovoditi svoje akcije kroz Regionalni akcioni plan koji je usvojen na samitu u Sloveniji, u oktobru 2021.  Srbiji  se ovim potpisivanjem obavezala da ispuni ciljeve iz Sporazuma o klimi iz Pariza, i usaglasi se sa pravnim tekovinama EU u svih pet oblasti obuhvaćenih EU Zelenom agendom za Zapadni Balkan.

Kruševac u fokusu ekoloških projekata

Grad Kruševac u fokusu u narednom periodu ima ekološke projekte . U postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u saradnji sa nemačkom razvojnom bankom KFW uloženo je oko 24 miliona evra.

“U postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Kruševcu uloženo je oko 24 miliona evra što Kruševac čini liderom komunalne infrastrukture”, rekao je ministar gradjevine I saobraćaja Tomislav Momirović prilikom posete ovom gradu.

Koncept “zelenog grada” podržalo je ministarstvo saobraćaja I gradjevine, a uz saradnju sa KFW-om u ovom gradu održiva je “Zelena agenda” Zapadnog Balkana.

Upravo postrojenje u Kruševcu je do sada najuspešniji primer postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Srbiji, koje je izgrađeno u skladu sa standardima Evropske unije.

“Apsolutno smo opredeljeni održivom korišćenju prirodnih resursa, zaštiti biodiverziteta i životne sredine u skladu sa ciljevima „Zelene Agende“ za Zapadni Balkan. Pred nama je još dosta projekata, a mi ćemo poseban fokus staviti na izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i vrlo brzo pokrenuti izgradnju šest postrojenja, kao i izgradnju centralnih deponija od kojih će jedna biti u Kruševcu. Za godinu ipo dana imaćemo perfektnu ekološku sliku u Kruševcu. U narednom periodu ćemo sa partnerima iz Nemačke uložiti blizu 250 miliona evra za prioritetne investicije u ekologiju u zdraviju životnu sredinu za sve građane Srbije. U toku su investicije u oblasti vodosnabdevanja, regulisanja otpadnih voda i komunalnog otpada u velikom broju lokalnih samouprava u Srbiji“, rekao je Momirović nakon obilaska postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u ovom gradu.