Jabučje dobija 20km kanalizacione mreže u projektu „Čista Srbija“

Opština Lajkovac postaje opremljenija za 33 kilometra kanalizacione mreže i dva postrojenja za preradu otpadnih voda najavio je predsednik Opštne Lajkovac Andrija Živković.

Jabučje, najveće selo u Opštini  Lajkovac dobiće 20 kilometara primarne kanalizacione mreže. Predsednik Opštine Andrija Živković označio je početak izgradnje mreže na početku Jabučja.

„U prošloj godini urađeno je prvih 11 kilometara kanalizacione mreže u okviru projekta „Čista Srbija“: u Rubribrezi četiri, u Bogovađi tri kilometra, deo kanalizacije u Jabučju – Donji kraj dužine 4 kilometra, a ostalo je da se uradi 20 kilometara za celo selo: od Viša,  Gaja i Šerinke do Starog sela. Biće izgrađeno i pet podstanica, za svaki deo Jabučja po jedna. Od 20 kilometara mreže tri kilometra će biti mreža niskog pritiska, gde će se raditi posebni priključci na šahtove za domaćinstva. Troškove izgradnje šahtova snosiće Opština, tako da domaćinstva neće imati rashod za priključivanje na kanalizacionu mrežu,“izjavio je Živković u obilasku radova.

Po njegovim rečima realizacijom projekta „Čista Srbija“ u ovoj Opštini, Lajkovac će biti jedna od retkih opština u Srbiji gde je 70 odsto stanovništva priključeno na kišnu i fekalnu kanalizaciju.

„U toku je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju postojećeg postrojenja za preradu otpadnih voda u Ćelijama, kao i izgradnja mini-kompaktnog postrojenja za Bogovađu. Na taj način ćemo povećati kapacitet postrojenja na 10.000 korisnika, što je optimalno za Lajkovac u ovom trenutku, “rekao je Živković.

Ukupna vrednost radova je oko 15.3 miliona evra.

Foto:PR agencija „Pristup“

Priprema za asfaltiranje na tri lokacije u Lajkovcu

U okviru projekta „Čista Srbija“ radovi se polako privode kraju na čak tri lokacije.

U MZ Rubribreza do sada je  izvedeno je 2.869,91 m kanalizacione mreže. izvedeni su radovi na vraćanju kolovoza u prvobitno stanje, a predstoje radovi na primopredaji objekta.

Radovi se bliže kraju i u Jabučju gde je od  ukupne projektovane dužine 4.041,93m. do sada uradjeno 4.014,13 м kanalizacione mreže.

Na trećem gradilištu u Opštini Lajkovac privode se kraju i radovi na izgradnji fekalne kanalizacije  u naselju Bogovađa gde je  izvedeno  1.738,14 m od  ukupne projektovane dužine 1.745,0m.

Dok traju završni radovi priprema se i teren za vraćanje u prvobitno stanje i asfalterski radovi.

Koliko je realizacija projekta „Čista Srbija“ značajna za Opštinu Lajkovac svedoči i podatak da će samo u Jabučju novu kanalizacionu mrežu dobiti oko 2000 domaćinstava.

 

Živković:Lajkovac i okolna sela biće pokriveni kanalizacionom mrežom

Predsednik opštine Lajkovac, Andrija Živković istakao da je projekat „Čista Srbija“ u ovoj opštini jedan od najvažnijih projekata u poslednjih nekoliko decenija. Radovi u ovoj opštini već su u drugoj fazi , a u toku je izgradnja kanalizacione mreže u Jabučju.

„Prošle godine smo započeli prvu fazu projekta, završili Rubribrezu, gde je izgrađeno 4km kanalizacione mreže, a pre nekoliko dana radovi na druga faza projekta Čiste Srbije, kanalizacione mreže koja obuhvata naše najveće naseljeno mesto posle Lajkovca, MZ Jabučje , gde će biti izgrađeno oko 26 km primarne kanalizacione mreže, s tim što se u centru sela gradi sekundarna mreža za vitalne objekte koji se nalaze u centru Jabučja, kao i pojedini zaseoci poput Negića, kružni tok za Tomiće“, rekao je Živković .

On je naveo da će na  samoj deonici biti izgradeno pet crpnih stanica za potrebe kanalizacione mreže. Plan je da cela kanalizaciona mreža bude priključena na crpnu stanicu Borverk, koju je Lajkovac samostalno izgradio pre nekoliko godina. „Odatle će kasnije ići ka pogonu za prečišćavanje otpadnih voda koja se nalazi na granici Lajkovca i Čelija, koje  je ušlo u ovaj projekat i biće potpuno rekonstruisano i stavljeno u funkciju uskoro. Naredna faza, ciji početak očekujemo, jeste izgradnja primarne kanalizacione mreže i izgradnja potpuno novog postrojenja u Bogovađi. Ovaj projekat je važan za celo Jabučje zbog podizanja ekonomske svesti građana i ovim projektom svi mestani će dobiti mogućnost priključka na kanalizacionu mrežu, jer je XXI vek i to je neophodno za život“, rekao je Živković.

Realizacijom projekta „Čista Srbija“ više od 3.000 stanovnika naselja Jabučje i oko 2.000 domaćinstava dobiće kanalizacionu mrežu. Živković je izrazio očekivanje da će ovi radovi trajati tokom cele godine i da će biti završeni početkom naredne 2023. godine.

„ Svi zaseoci Jabučje od Viša, Starog sela, Donjeg kraja, Gornjeg kraja, Gaja, Serinke biće pokriveni primarnom kanalizacionom mrežom. Veliko hvala Vladi Republike Srbije, Ministarstvu građevinarstva i njihovom ministru Tomi Momiroviću koji su prepoznali značaj ovog projekta i što je Lajkovac među prvim gradovima i opštinama ušao u ovaj projekat i nadam se da ćemo u budućnosti imatijoš dobrih vesti o našim opštinama. Izgradnjom ove mreže biće obnovljeni putevi na teritoriji na kojoj mreža radi, biće vraćeni u prvobitno stanje. To znači da će pored kanalizacione mreže biti unapređena i putna infrastruktura i očekujem da će se radovi odvijati dinamikom koja je predvidjena“, rekao je predsednik Opštine naglašavajući da će realizacijom projekta „Čista Srbija“Lajkovac i sela u okolini biti 100% pokriveni kanalizacionom mrežom.

Radovi u Lajkovcu teku po planu – Sledi druga faza

Prvi deo projekta „Čista Srbija“ u Lajkovcu već je završen. Sa prvim lepim danima ponovo kreću radovi. Nakon Rubribreze na redu je Jabučje.

Opština Lajkovac je medju prvih 14 Opština koje su potpisale ugovore o realizaciji projekta „Čista Srbija“. Shodno projektu, radovi su počeli 16. oktobra 2021. godine na lokaciji sela Rubribreza – 2.732,72 m.

Predsednik Opštine Andrija Živković kaže da radovi dobro napreduju i da je prva faza već završena: “Prva faza koja obuhvata mesto Rubribrezu je završena i sada se čeka lepo vreme da bi radovi mogli da se nastave u Jabučju. Očekuje nas i rekonstrukcija postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u samom Lajkovcu i u trećoj fazi izgradnje je kanalizacija za Bogovadju. U Bogovadji je predvidjena i izgradnja jednog mini kompaktnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda”, izjavio je Živković.

Lajkovčani ističu da je projekat “Čista Srbija” najveća investicija u istoriji ovog mesta, s obzirom da je u proteklih 30 godina u Lajkovcu izgradjeno ukupno 70km kanalizacione mreže, a sada će Lajkovac u okviru ovog projekta u kratkom vremenskom roku izgraditi 30.193,93 metara kanalizacione mreže I pomenuta postrojenja.

Opšta je konstatacija da će realizacijom projekta biti unapredjen kvalitet života gradjana Lajkovca I okolnih sela.